Map và những nỗ lực giáo dục nghệ thuật cho giới trẻ

    Gốc

    (HNM) - Chương trình nghệ thuật Bích họa (Mural Arts Program - MAP) tại thành phố Philadelphia(Mỹ) được đánh giá là mô hình chuẩn trên toàn thế giới về chương trình giáo dục nghệ thuật tranh tường hoành tráng.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/171658