Manulife tài trợ 40.000 USD cho UB Olympic VN

Nhằm hỗ trợ các công tác chuẩn bị của đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic 2008, tập đoàn tài chính Manulife đã quyết định tài trợ 40.000 USD (tương đương 640 triệu đồng) cho Ủy ban Olympic VN.