Mạnh tay sắp xếp, chỉnh trang Khu du lịch Đồ Sơn

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Gần đây, việc thành phố Hải Phòng quyết liệt giải tỏa lấn chiếm vi phạm quy hoạch chung, chỉnh trang lại bộ mặt Khu du lịch Đồ Sơn, đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch đã làm biến đổi diện mạo địa chỉ nổi tiếng này. Trong bối cảnh đó, việc chuẩn bị bài bản cho Liên hoan du lịch mang chủ đề “Đồ Sơn - biển gọi 2008” cho thấy những động thái tích cực.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=120535&sub=134&top=43