Mạnh tay hơn sau cai nghiện

    Báo Người Lao Động
    2 đăng lạiGốc

    Luật sửa đổi, bổ sung sẽ linh động hơn, tạo cơ hội để người nghiện được quyền lựa chọn: Cai nghiện tại gia đình, cộng đồng hoặc trong các cơ sở cai nghiện. Nhưng người nghiện hoặc gia đình người nghiện phải khai báo, nếu không sẽ phải cai nghiện theo hình thức bắt buộc

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/229043.asp