Mánh khóe mới của mafia quốc tế

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Cảnh sát Tây Ban Nha vừa phát hiện 42 đồ sứ được giấu 20 kg cocaine và một ông già giấu 4,85 kg cocaine trong cái chân bó bột! Còn Cảnh sát Đức thì phát hiện ra 28 kg cocaine giấu trong các thùng giấy đựng chuối!

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hosointepol/2009/3/69021.cand