Mảnh hồn xanh

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Thanh xuân trôi tuột mấy mươi năm, dì ôm nỗi đau của mối tình đầu, quyết ở vậy. Tính dì ít nói nhưng kiên định, việc đã quyết thì sẽ làm tới cùng và không bao giờ hối tiếc

    Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20090308024813592P0C1030/manh-hon-xanh.htm