Mảnh đất “vàng” lắm người nhòm ngó

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Cuối những năm 90 của thế kỷ trước, tuyến đường Voi phục - Cầu Giấy chỉ là con đường nhỏ, nơi gặp nhau của đường La Thành và Kim Mã, rất gập ghềnh khó đi.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=44&NewsId=40128