Mang tiếng nói của Đảng tới quảng đại nhân dân

Hơn 20 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội. Đời sống nhân dân đã sung túc hơn, văn hóa giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ.

Thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã mở ra một thời kỳ mới với biết bao vận hội để thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Là một Công ty nghe, nhìn theo mô hình xã hội hóa, được Chính phủ cho phép hoạt động, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ triển khai việc truyền dẫn phát sóng các kênh truyền hình trên hạ tầng kỹ thuật số mặt đất, kỹ thuật số vệ tinh nhằm mở rộng vùng phủ sóng đến vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, mang tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với quảng đại quần chúng nhân dân với tôn chỉ mục đích: sản xuất các chương trình truyền hình giải trí chuyên biệt về thể thao và văn hóa, góp thêm các chương trình bổ ích cho bạn xem truyền hình. Với phương châm chất lượng tốt nhất, giá thành, chi phí rẻ nhất. Chặng đường trước mắt là cơ hội và thử thách để AVG phấn đấu thật sự trở thành một kênh thông tin, tuyên truyền hữu ích, phụng sự sự nghiệp phát triển đất nước của Đảng, Chính phủ và nhân dân ta.