Mang tiếng nói của cả quân và dân vào nghị trường

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Có thể nói các đại biểu Quốc hội trong Quân đội tại kỳ họp này đã hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cử tri giao phó, từ việc đóng góp đầy đủ các ý kiến trong thảo luận ở tổ đến việc phát biểu thẳng thắn trong các phiên họp toàn thể ở hội trường, từ việc ghi chép cẩn thận các phiếu xin ý kiến...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.tinchinhtri.46614.qdnd