Mang súng đi cướp than

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Nhóm cướp có súng khoảng 10 tên, đã nằm trong "tầm ngắm" của Công an huyện Hoành Bồ (Quảng Ninh) do thời gian qua nhóm này thường xuyên đến các xà lan đậu ở Cảng 917 để trộm cắp than.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/3/86958.cand