Mang mùa xuân đến với người nghèo

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Trong những ngày cuối năm 2008 này, bằng những việc làm thiết thực, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang Quân khu 5 và Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đang dấy lên phong trào quyên góp: Mang mùa xuân đến với người nghèo...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.chinhtri.quanhenhandan.49191.qdnd