Mang lựu đạn đi giải quyết mâu thuẫn cho bạn gái

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Bênh bạn gái, Phan Thanh Dũng mang theo lựu đạn đến gặp người đã cự cãi với bạn gái mình. Khi bị CA truy đuổi, Dũng bỏ chạy còn bạn gái Dũng rút quả lựu đạn ra, bóp chốt đe dọa khi trên đường phố rất đông người qua lại.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/5/92032.cand