Mang kiếm đến yểm trợ con trai

    Báo Công An Nhân Dân
    2 đăng lạiGốc

    Xô xát với anh Hòa, Cương liền gọi điện cho bố đến hỗ trợ. Lập tức, Dũng (bố Cương) mang kiếm đến yểm trợ con trai. Hai bố con, kẻ cầm dao, người cầm kiếm lao vào chém anh Hòa.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/phapluat/2008/8/98012.cand