Màn xếp hình tuyệt đẹp của Học viện ANND trong ngày khai giảng

Sáng 17-10 tại Hà Nội, Học viện An ninh nhân dân đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016-2017. Màn xếp hình tuyệt đẹp khiến nhiều người mãn nhãn.

Màn xếp hình tuyệt đẹp của Học viện ANND trong ngày khai giảng - Ảnh 1

Sáng 17-10, Học viện An ninh nhân dân tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016-2017.

Màn xếp hình tuyệt đẹp của Học viện ANND trong ngày khai giảng - Ảnh 2

Trang trọng chào cờ trong buổi Lễ khai giảng.

Những màn xếp hình tuyệt đẹp của Học viên ANND:

Màn xếp hình tuyệt đẹp của Học viện ANND trong ngày khai giảng - Ảnh 3

Màn xếp hình tuyệt đẹp của Học viện ANND trong ngày khai giảng - Ảnh 4

Màn xếp hình tuyệt đẹp của Học viện ANND trong ngày khai giảng - Ảnh 5

Màn xếp hình tuyệt đẹp của Học viện ANND trong ngày khai giảng - Ảnh 6

Màn xếp hình tuyệt đẹp của Học viện ANND trong ngày khai giảng - Ảnh 7

Màn xếp hình tuyệt đẹp của Học viện ANND trong ngày khai giảng - Ảnh 8

Màn xếp hình tuyệt đẹp của Học viện ANND trong ngày khai giảng - Ảnh 9

Màn xếp hình tuyệt đẹp của Học viện ANND trong ngày khai giảng - Ảnh 10

Màn xếp hình tuyệt đẹp của Học viện ANND trong ngày khai giảng - Ảnh 11

Màn xếp hình tuyệt đẹp của Học viện ANND trong ngày khai giảng - Ảnh 12

Màn xếp hình tuyệt đẹp của Học viện ANND trong ngày khai giảng - Ảnh 13

Màn xếp hình tuyệt đẹp của Học viện ANND trong ngày khai giảng - Ảnh 14

Nụ cười rạng rỡ của nữ học viên trong ngày khai giảng.

Trần Ngọc- Lưu hiệp