Màn trình diễn ánh sáng phá kỉ lục Guinness

Một tác phẩm được làm từ 3000 bóng đèn năng lượng mặt trời tại Dubai đã phá vỡ kỉ lúc Guinness Thế giới cho 'Màn trình diễn ánh sáng bằng bóng đèn sử dụng năng lượng mặt trời lớn nhất'.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/man-trinh-dien-anh-sang-pha-ki-lucguinness-122331.htm