Màn tỏ tình sặc mùi bá đạo nhất đây

Chàng trai tay cầm hoa quỳ gối tỏ tình với bạn gái nhưng giấu viên gạch để đề phòng 'bất chắc'.

Hoàng tử cá.

Nhận xong là ăn gạch.

Những người cùng khổ.

Trả dâu.

Chọn người hay chọn lợn.

Hun thì kệ xác chú.

Khi cún yêu mặc bikini.

Gia Cát Lượng tái xuất.