Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine

J Summer Fashion Show tại Paris đã mang đến cho giới mộ điệu bảy bộ sưu tập thời trang cao cấp và kim cương. Điểm đặc biệt và khác biệt của show diễn này là các người mẫu catwalk trên sàn du thuyền...

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 1

Show diễn cao cấp trên du thuyền chạy dọc sông Seine, Paris.(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 2

Khách mời được bố trí ngồi đối diện với những ô cửa sổ kính đa diện của du thuyền Le Jean Bruel đang chạy trên dòng sông Seine. (Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 3

Show diễn quy tụ những gương mặt nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, bao gồm: Miranda Konstantinidou (Đức), Syeda Amera (Pakistan), Teresa Rosati (Ba Lan), Jóhannes Ottósson (Iceland), LaFress (Ukraine), Ot Kutyr Turk Jadallah (Ả rập Saudi), Antoine Kareh (Lebanon). (Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 4

Những kỳ quan về kiến trúc như Tháp Eiffel, Nhà thờ Đức Bà và 37 cây cầu đã trở thành phông nền tự nhiên cho sàn catwalk độc đáo này. (Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 5

Jessica Minh Anh người tổ chức có ý tưởng trình diễn thời trang độc đáo này. (Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 6

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 7

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 8

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 9

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 10

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 11

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 12

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 13

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 14

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 15

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 16

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 17

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 18

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 19

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 20

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 21

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 22

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 23

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 24

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 25

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 26

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 27

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 28

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 29

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 30

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 31

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 32

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 33

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 34

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 35

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 36

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 37

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 38

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 39

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 40

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 41

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 42

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 43

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 44

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 45

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 46

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 47

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 48

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 49

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 50

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 51

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 52

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 53

(Ảnh: BTC)

Mãn nhãn với show diễn thời trang cao cấp trên sông Seine - Ảnh 54

(Ảnh: BTC)