MẬN HẬU SƠN LA KHÓ KHĂN TRONG TIÊU THỤ DO DỊCH BỆNH COVID19

    Sơn La nổi tiếng là tỉnh phát triển nông nghiệp với diện tích cây ăn quả lớn thứ 2 trong cả nước, với nhiều loại trái cây như xoài, nhãn, na, và mận hậu. Hiện tỉnh Sơn La có khoảng 11.000 hecta trồng mận, sản lượng năm nay dự kiến khoảng gần 70 nghìn tấn. Hiện mận đã đến kỳ cho thu hoạch, sau một số trân mưa lớn, cộng với việc khó bán, một số nhà vườn đã để mận rụng tím gốc.

      Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2021/6/man-hau-son-la-kho-khan-trong-tieu-thu-do-dich-benh-covid19/554638