Màn đứng im chịu đòn khó tin của 'Đệ nhất Thiếu Lâm'

Trong một lần thượng đài, Nhất Long gây ấn tượng với khả năng chịu đòn. Anh đứng yên cho đối thủ đấm 8 lần, song vẫn trụ vững và tiếp tục tấn công như chưa có chuyện gì xảy ra.

Viết Tuệ