Malaysia hỗ trợ người nghèo đối phó với "bão" giá

    Báo VTC News
    Gốc

    Trước tình trạng giá cả leo thang ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống người dân, Chính phủ Malaysia đã đề ra nhiều biện pháp nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/257945/Default.aspx