Malaysia củng cố liên minh cầm quyền

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Theo Tân Hoa xã, phát biểu ý kiến sau cuộc họp với các đảng chủ chốt trong liên minh Mặt trận dân tộc (BN) cầm quyền, Thủ tướng Malaysia A. Badawi (ảnh bên) nói rằng, BN sẽ phải rút bài học kinh nghiệm từ kết quả cuộc tổng tuyển cử ngày 8-3 vừa qua và tiếp tục đưa đất nước tiến lên.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117441&sub=82&top=45