Nguyên nhân cá chết hàng loạt tại miền Trung: Cố gắng tháng 6 sẽ công bố

Nguyên nhân cá chết hàng loạt tại miền Trung: Cố gắng tháng 6 sẽ công bố

Báo chí nghiêm túc, chấn chỉnh ngay về việc đưa tin cá chết ở miền Trung

Báo chí nghiêm túc, chấn chỉnh ngay về việc đưa tin cá chết ở miền Trung

Nguyên nhân cá chết liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó

Nguyên nhân cá chết liên quan đến thủ phạm gây ra nguyên nhân đó

Xác định nguyên nhân cá chết nhưng cần thời gian để công bố kết luận

Xác định nguyên nhân cá chết nhưng cần thời gian để công bố kết luận

Đã xác định được nguyên nhân cá chết

Đã xác định được nguyên nhân cá chết

Họp báo Chính phủ: Sẽ có cuộc điều tra về thủ phạm vụ việc cá chết

Họp báo Chính phủ: Sẽ có cuộc điều tra về thủ phạm vụ việc cá chết