Mai Phương tiết lộ tình trạng sức khỏe, xuất hiện rạng rỡ trong sự kiện

Trong một sự kiện gần đây, Mai Phương cho biết 'hiện tại sức khỏe của Phương được đánh giá trong 4 chữ là đáp ứng thuốc tốt, đáp ứng tốt mọi điều kiện của chữa trị... nên mới có thể đứng tại đây ngày hôm nay'