Mai Phương Thúy tiết lộ về thời điểm sẽ chia tay nghệ thuật

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - "Một ngày tôi cảm thấy mình có thể tạo được nguồn thu từ các hoạt động khác, tôi sẽ nói lời chia tay với nghệ thuật", Mai Phương Thúy chia sẻ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=22&NewsId=123842