Mai này còn có thổ cẩm người Hre?

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Làng Teng, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ là nơi duy nhất của người Hre ở Quảng Ngãi còn giữ được nghề truyền thống độc đáo này. Tuy nhiên, làng nghề này đang bị mai một nếu như không có những giải pháp để bảo tồn

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/6/157223