Mại dâm, thuốc lắc trà trộn vào karaoke

    1 đăng lạiGốc

    Tại Hải Phòng, các điểm kinh doanh karaoke đã có những vi phạm nghiêm trọng như sử dụng thuốc lắc, ma túy tổng hợp. Có những điểm kinh doanh mại dâm trá hình.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/xahoi/2008/4/89087.cand