MAGIC DVD COPIER: Sao chép được đĩa DVD quá mức cho phép

    Báo Công Thương
    Gốc

    XHTTOnline: Bạn là người thích sao chép từ 1 DVD khác để có thêm một đĩa DVD lưu trữ ư? Đĩa đầu tiên này không được quá mức cho phép là 4.3 GB cho mọi hiệu đĩa DVD, thường có dung lượng chung là 4.7 Gb....

    Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=53&subjectID=13403