Madonna và “liên hiệp màu”

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐST7) Liên hiệp màu Madonna - có thể đó là tên dùng để gọi gia đình “đa sắc tộc” Madonna. Khi việc nhận con nuôi đang là một mốt thời trang, ngôi sao này quyết định sẽ có những đứa con đủ loại màu da, và điều đó sẽ...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/home/van_hoa_nghe_thuat/2007/11/mlnews.2007-11-02.0393591846