MAC lãi 9 tháng vượt 18,6% kế hoạch cả năm

MAC lãi sau thuế quý III/2016 hơn 8,9 tỷ đồng, gấp 10,6 lần cùng kỳ năm trước.

Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải (mã MAC - HNX) đã công bố BCTC quý III/2016, với doanh thu thuần đạt 54 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước so sản lượng dịch vụ sửa chữa cont và dịch vụ khai thác bãi cho hãng tàu Maersk tăng. Kỳ này, giá vốn hàng bán của công ty tăng 43%, tuy nhiên, tốc độ tăng giá vốn thấp hơn tốc độ tăng doanh thu nên lợi nhuận gộp của MAC gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước,đạt hơn 11,87 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 4,8 tỷ đồng, tăng vọt so với cùng kỳ năm trước (quý III/2015: 4,2 triệu đồng) nhờ thu lãi từ hoạt động đầu tư. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 21% và đạt 381 triệu đồng do tăng khoản vay ngắn hạn.

Chi phí bán hàng của MAC giảm 27%, trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 32%.

Kết quả, MAC lãi sau thuế quý III/2016 hơn 8,9 tỷ đồng, gấp 10,6 lần cùng kỳ năm trước.

MAC lãi 9 tháng vượt 18,6% kế hoạch cả năm - Ảnh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, MAC đạt hơn 134 tỷ đồng doanh thu, tăng 38,8% so với cùng kỳ. Công ty lãi trước thuế gần 25 tỷ đồng, gấp 2,16 lần cùng kỳ năm trước và vượt 18,6% kế hoạch cả năm. Lãi sau thuế của công ty là hơn 20,2 tỷ đồng.