M ưa lớn tiếp tục ở Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên

    VNEWS
    9 liên quanGốc

    Đêm qua và ngày hôm nay (16/10), ở khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi đã có mưa to đến rất to. Tại Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), lượng mưa đo được là 328.8mm, Thạch Điền (Hà Tĩnh) là 259.8mm, Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) 236.4mm, Ba Lòng (Quảng Trị) là 196.8mm

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/mua-lon-tiep-tuc-o-trung-bo-va-bac-tay-nguyen-15035.htm