M.U, khi thời vận đã đến...

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chưa lúc nào "Quỷ đỏ" được giới chuyên môn đánh giá cao như thời điểm hiện tại. Đoàn quân Sir Alex đang hội đủ mọi yếu tố để xưng hùng xưng bá ở trời Âu, nhưng để bước lên bục vinh quang họ còn phải vượt qua những "cửa ải" khó khăn như Barca, Chelsea hoặc Liverpool.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=27&NewsId=55378