Lý thuyết mới về tổ tiên dân Bắc Mỹ

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Giới khảo cổ học đã tìm ra các chứng cứ cho thấy con người đã sống tại khu vực Bắc Mỹ cách đây hơn 14.000 năm, sớm hơn 1.000 năm so với dự đoán trước đây của giới khoa học.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Khoahoc/2008/4/6/233403.tno