Lý Nhân hoàn thành việc thành lập chi bộ quân sự cấp xã

Đến ngày 28/2/2024, huyện Lý Nhân đã hoàn thành việc thành lập chi bộ quân sự của 21 xã, thị trấn nhiệm kỳ 2023-2025.

Các chi bộ quân sự xã, thị trấn được thành lập có từ 5-9 đảng viên. Về cơ cấu đảng viên của chi bộ quân sự xã, thị trấn, gồm: đồng chí Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch UBND xã, thị trấn; các đảng viên trong ban chỉ huy quân sự, đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực. Trong đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Chi bộ; đồng chí Chỉ huy trưởng quân sự xã, thị trấn được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ.

Đại diện Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự huyện Lý Nhân tặng hoa chúc mừng Chi bộ quân sự Thị trấn Vĩnh Trụ.

Đại diện Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự huyện Lý Nhân tặng hoa chúc mừng Chi bộ quân sự Thị trấn Vĩnh Trụ.

Sau khi tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chi bộ quân sự xã, Đảng ủy các xã, thị trấn đã chỉ đạo chi bộ quân sự xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng viên, hướng dẫn xây dựng quy chế làm việc và duy trì chế độ sinh hoạt của chi bộ.

Trao quyết định cho Chi bộ quân sự Thị trấn Vĩnh Trụ nhiệm kỳ 2023-2025.

Việc thành lập chi bộ quân sự xã, thị trấn nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trong tình hình mới và tăng cường vai trò lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của cấp ủy đảng đối với lực lượng vũ trang ở cơ sở, giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở lãnh đạo điều hành thực hiện tốt công tác quân sự ở địa phương.

Nguyễn Khánh

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/quoc-phong/ly-nhan-hoan-thanh-viec-thanh-lap-chi-bo-quan-su-cap-xa-115729.html