Lý giải về sự chậm trễ cổ phần hóa DN viễn thông?

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Theo kế hoạch, VMS MobiFone sẽ là đơn vị cổ phần thí điểm đầu tiên trong ngành viễn thông, rồi nhân rộng mô hình, áp dụng đối với các DN khác.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=53565