Ly dị gây thiệt hại cho môi trường

    1 đăng lạiGốc

    Một nghiên cứu mới của nhà sinh thái học Lưu Kiến Quốc thuộc Trường Đại học bang Michigan (Mỹ) cho biết ly dị có thể gây hại cho môi trường.

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/the-gioi/209099.asp