Luyện thi tốt ngiệp THPT và thi ĐH trên Internet

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Cục Khảo Thí và Kiểm Định Chất Lượng Giáo Dục đang phối hợp với trung tâm Tư Vấn Giáo Dục và Bổ Trợ Kiến Thức Phổ Thông tổ chức luyện thi tốt nghiệp THPT và ĐH trên Internet.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9742&t=pcolarticle