Lưu ý thực hiện chuyên môn cho lớp chất lượng cao trường tiểu học

Theo đó, định hướng chung, kiến thức, kĩ năng cung cấp cho học sinh theo đúng hướng củng cố và nâng cao, vì vậy học sinh phải hoàn thành tất cả các bài tập, câu hỏi (nhiệm vụ) của bài học trong các hoạt động theo tài liệu Hướng dẫn học: Hoạt động cơ bản, hoạt động thực hành, hoạt động ứng dụng (nếu bài tập ứng dụng không yêu cầu có sự tham gia của người thân).

Lưu ý thực hiện chuyên môn cho lớp chất lượng cao trường tiểu học - Ảnh 1

Thời lượng bồi dưỡng

Trong giờ học: Sau khi học sinh đã hoàn thành một hoạt động (đối với môn Tiếng Việt) hoặc một bài học (đối với môn Toán), nếu còn thời gian, giáo viên cho học sinh làm thêm bài tập, câu hỏi tăng cường nhằm củng cố kiến thức mở rộng kiến thức.

Trong giờ học buổi 2: Giáo viên cho bài tập, câu hỏi theo hướng tăng dần mức độ khó, học sinh tự học cá nhân để giải quyết các bài tập, câu hỏi.

Trong trường hợp gặp khó khăn thì học sinh chia sẻ trong nhóm để giúp nhau học tập. Giáo viên hạn chế giảng giải, làm mẫu cho cả lớp, chỉ hỗ trợ, tư vấn học sinh, nhóm học sinh khi có tín hiệu xin giúp đỡ.

Nội dung bồi dưỡng: giáo viên soạn câu hỏi, bài tập tăng cường sau tiết học hoặc cho buổi hai cần bám vào nội dung học sinh vừa được học hoặc đã học, không được dạy trước chương trình.

Phương pháp sử dụng

Đối với môn Toán: Các phương pháp giải các bài toán phải phù hợp với cấp học.

Đối với môn Tiếng Việt: Phương pháp thực hành, giải bài tập phải đáp ứng yêu cầu, phù họp theo từng phân môn. Giáo viên có thể hỗ trợ, hướng dẫn học sinh xác định rõ yêu cầu của bài tập, câu hỏi thuộc phân môn nào để các em thực hiện đúng với quy trình, đặc điểm của phân môn đó.

Khi kiểm tra định kì, học sinh các lớp chất lượng cao sẽ kiểm tra đề chung với học sinh các lớp bình thường, nhà trường không ra đề riêng.

Yêu cầu giáo viên

Trao đổi, thống nhất với bộ phận chuyên môn để xây dựng kế hoạch giảng dạy, thời khóa biểu cho lớp chất lượng cao.

Nắm bắt tình hình học sinh của lớp, chú ý những năng lực nổi bật cũng như hạn chế của học sinh (chủ yếu về môn Toán, Tiếng Việt) để xây dựng kế hoạch giáo dục, hệ thống câu hỏi, bài tập phù hợp.

Trong quá trình giảng dạy, giáo viên tự ra đề kiểm tra trình độ, năng lực của học sinh để điều chỉnh nội dung, phương pháp cho phù hợp. Bài kiểm tra chỉ chấm đúng - sai, ghi nhận xét để học sinh nhận ra được những nội dung đúng cần phát huy và những nội dung chưa đúng cần khắc phục; không cho điểm.