Lưu ý thi nói các môn Ngoại ngữ chọn học sinh giỏi quốc gia 2017

GD&TĐ - Theo hướng dẫn chuẩn bị tổ chức thi nói các môn Ngoại ngữ kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2017 của Bộ GD&ĐT, thí sinh làm bài thi nói trong 10 phút; trong đó 5 phút chuẩn bị, 5 phút trả lời và ghi âm.

Lưu ý thi nói các môn Ngoại ngữ chọn học sinh giỏi quốc gia 2017 - Ảnh 1

Yêu cầu tại mỗi Hội đồng coi thi phải có ít nhất một phòng thi riêng cho mỗi môn Ngoại ngữ có thí sinh dự thi;

Có 2 phòng chờ chung cho tất cả các môn Ngoại ngữ có thí sinh dự thi; phòng chờ một để thí sinh ngồi chờ trước khi vào phòng thi, phòng chờ hai để thí sinh ngồi nghỉ sau khi đã hoàn thành phần thi của mình.

Các phòng chờ và các phòng thi nói phải được bố trí đảm bảo thuận lợi cho việc đi lại của thí sinh giữa phòng chờ và phòng thi.

Các phòng chờ và phòng thi nói phải được bố trí tại một khu tách biệt với các phòng thi khác, đảm bảo việc thi nói các môn Ngoại ngữ không gây ảnh hưởng tới việc làm bài thi của thí sinh dự thi các môn khác.

Mỗi phòng thi, bố trí 3 giám thị, gồm 2 giám thị trong phòng thi và 1 giám thị ngoài phòng thi;

Mỗi phòng chờ, bố trí 2 giám thị, gồm 1 giám thị trong phòng chờ và 1 giám thị ngoài phòng chờ.