Lưu ý khi trẻ bị tiểu đường đi nhà hàng

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Không khó để kiểm soát con bạn (vốn bị tiểu đường) ăn những gì tại nhà, nhưng việc này sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát của bạn khi gia đình đi ăn nhà hàng.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200923/20090603175533.aspx