Lưu ý khi đăng ký xét tuyển đại học theo ngành

    Để khắc phục những lỗi liên tục xảy ra như năm trước khiến thí sinh lúng túng, thậm chí có em bị trượt oan, phần mềm tuyển sinh sẽ có những cập nhật theo hướng rõ ràng hơn trên hệ thống. Đặc biệt, để tránh đăng ký nhầm tổ hợp và phương thức xét tuyển, năm nay các thí sinh chỉ đăng ký vào ngành các em muốn xét tuyển.

    Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/luu-y-khi-dang-ky-xet-tuyen-dai-hoc-theo-nganh-161209.htm