Lượng ứng viên nữ trúng cử Thượng viện Nhật Bản cao kỷ lục

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    6 liên quanGốc

    Một trong những điểm nhấn của cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản năm nay là có tới 35 ứng cử viên nữ trúng cử, tăng 7 ứng cử viên so với năm 2016 và tương đương năm 2019. Kết quả này phản ánh sự thay đổi đang diễn ra từ từ trên chính trường Nhật Bản.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/luong-ung-vien-nu-trung-cu-thuong-vien-nhat-ban-cao-ky-luc-45402.htm