Lượng trái phiếu mua lại trước hạn sụt giảm mạnh trong tháng 5

Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), lượng trái phiếu mua lại trước hạn trong tháng 5 thấp hơn 68% so với cùng kỳ.

Tính đến hết tháng 5/2024, theo dữ liệu thống kê từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp, chỉ có 19 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Tổng giá trị phát hành gần 16,7 nghìn tỷ đồng. Không có đợt phát hành ra công chúng nào.

 Lượng trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn giảm 68% so với cùng kỳ năm ngoái (Ảnh TL)

Lượng trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn giảm 68% so với cùng kỳ năm ngoái (Ảnh TL)

Tính từ đầu năm trở lại đây, có 58 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng trị giá hơn 51 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, có 6 đợt phát hành ra công chúng với tổng giá trị 9 nghìn tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong tháng 5 lượng trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn chỉ đạt 9,2 nghìn tỷ đồng, giảm 68% so với cùng kỳ. Dự kiến từ nay đến hết năm 2024, có 164 nghìn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn.

Trong số đó, lượng trái phiếu đáo hạn lớn nhất nằm ở ngành bất động sản với giá trị gần 70 nghìn tỷ đồng, chiếm 42,5% tổng giá trị.

Về tình hình trả gốc, lãi trái phiếu, có 10 doanh nghiệp công bố chậm trả gốc, lãi mới trong tháng. Tổng giá trị trái phiếu chậm trả gốc lãi là 8,8 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó cũng có 6 mã trái phiếu được gia hạn thời gian trả gốc và lãi.

Đối với thị trường giao dịch thứ cấp, lượng trái phiếu doanh nghiệp giao dịch lại có xu hướng gia tăng. Cụ thể, tính riêng trong tháng 5 khối lượng trái phiếu giao dịch đạt 98 nghìn tỷ đồng, tương đương trung bình 4.435 tỷ đồng mỗi phiên, tăng 23% so với bình quân tháng trước.

Bích Diễm

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/luong-trai-phieu-mua-lai-truoc-han-sut-giam-manh-trong-thang-5-post299152.html