Lương tối thiểu vùng tăng từ thời điểm 1-1-2017

Từ ngày 1-1-2017, mức lương tối thiểu vùng sẽ tăng thêm 180 nghìn đến 250 nghìn đồng/tháng, tức là từ 2,58 triệu đến 3,75 triêụđồng/tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Lương tối thiểu vùng tăng từ thời điểm 1-1-2017 - Ảnh 1

Đây là nội dung chính trong Nghị định số 153/2016/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động vừa được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành.

Quy định có hiệu lực từ ngày 1-1-2017.

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động; doanh nghiệp thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam có thuê mướn lao động theo hợp đồng lao động (trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Nghị định này).

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp từ ngày 1-1-2017 như sau: Vùng 1: 3,75 triêụđồng/tháng; vùng 2: 3,32 triệu đồng/tháng; vùng 3: 2,9 triệu đồng/tháng; vùng 4: 2,58 triệu đồng/tháng. Như vậy, mức lương tối thiểu vùng trong năm 2017 cao hơn mức lương tối thiểu hiện hành từ 180 nghìn đến 250 nghìn đồng/tháng.

Văn bản nêu rõ, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và khu công nghệ cao nằm trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn có sự thay đổi tên hoặc chia tách thì tạm thời áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn trước khi thay đổi tên hoặc chia tách cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo địa bàn có mức lương tối thiểu vùng cao nhất. Trường hợp doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn là thành phố trực thuộc tỉnh được thành lập mới từ một địa bàn hoặc nhiều địa bàn thuộc vùng 4 thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn thành phố trực thuộc tỉnh còn lại.

Trước đó, vào đầu tháng 8 năm nay, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp và thống nhất mức lương tối thiểu vùng trong năm 2017 sẽ tăng khoảng 7,3% so với lương tối thiểu năm 2016.

Phương án tăng lương do Hội đồng Tiền lương quốc gia đề xuất đã được trình lên Chính phủ thông qua để áp dụng bắt đầu từ đầu năm 2017.

Trước đó, theo quy định của Chính phủ, mức lương tối thiểu vùng năm 2016 áp dụng đối với doanh nghiệp như sau: Mức 3,5 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 1; Mức 3,1 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 2; Mức 2,7 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 3; Mức 2,4 triệu đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng 4.