Tăng lương tối thiếu vùng từ năm 2020: Người lao động khấp khởi mừng thầm, vẫn băn khoăn 'mức sống tối thiểu đủ sống'

Tăng lương tối thiếu vùng từ năm 2020: Người lao động khấp khởi mừng thầm, vẫn băn khoăn 'mức sống tối thiểu đủ sống'

Australia có mức lương tối thiểu cao nhất thế giới

Australia có mức lương tối thiểu cao nhất thế giới

Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 thêm 5,5%

Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 thêm 5,5%

Năm 2020, lương tối thiểu vùng tăng nhiều nhất 240.000 đồng

Năm 2020, lương tối thiểu vùng tăng nhiều nhất 240.000 đồng

Lương tối thiểu vùng năm 2020: Chốt phương án tăng 5,5%

Lương tối thiểu vùng năm 2020: Chốt phương án tăng 5,5%

Lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng 5,5%

Lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng 5,5%

Chính thức chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 thêm 5,5%

Chính thức chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 thêm 5,5%

Lương tối thiểu vùng năm 2020: Chính thức chốt mức tăng là 5,5%

Lương tối thiểu vùng năm 2020: Chính thức chốt mức tăng là 5,5%

Lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng 5,5%

Lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng 5,5%

Chốt phương án tăng 5,5% mức lương tối thiểu vùng

Chốt phương án tăng 5,5% mức lương tối thiểu vùng

Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 sẽ tăng 5,5%

Chốt mức tăng lương năm 2020 là 240.000 đồng

Chốt mức tăng lương năm 2020 là 240.000 đồng

Chốt đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 ở mức 5,5%

Chốt đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 ở mức 5,5%

Thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 lên 5,5%

Thống nhất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 lên 5,5%

Chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 lên 5,5%

Chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 lên 5,5%

Chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5%

Chốt mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5%

Chốt tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 ở mức 5,5%

Chốt tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 ở mức 5,5%

Chính thức chốt mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5%

Chính thức chốt mức đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 là 5,5%

Tăng lương tối thiểu vùng năm 2020: Chốt tăng mức 5,5%

Tăng lương tối thiểu vùng năm 2020: Chốt tăng mức 5,5%

Lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng nhiều nhất 240 nghìn đồng/tháng

Lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng nhiều nhất 240 nghìn đồng/tháng

Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 thêm 5,5%

Chốt đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 thêm 5,5%

Lương tối thiểu vùng 2020 có thể tăng tối đa 240.000 đồng/tháng

Lương tối thiểu vùng 2020 có thể tăng tối đa 240.000 đồng/tháng

Bất ngờ chốt lương tối thiểu vùng 2020 tăng 5,5%

Bất ngờ chốt lương tối thiểu vùng 2020 tăng 5,5%

Lương tối thiểu vùng 2020 (Kỳ VII): Chốt mức tăng 5,5%

Lương tối thiểu vùng 2020 (Kỳ VII): Chốt mức tăng 5,5%

Lương tối thiểu không tăng, chỉ doanh nghiệp FDI hưởng lợi?

Lương tối thiểu không tăng, chỉ doanh nghiệp FDI hưởng lợi?

Bất ngờ xuất hiện 3 phương án đề xuất lương tối thiểu vùng 2020

Bất ngờ xuất hiện 3 phương án đề xuất lương tối thiểu vùng 2020

Hôm nay chốt lương tối thiểu năm tới tăng 2 hay 8%?

Hôm nay chốt lương tối thiểu năm tới tăng 2 hay 8%?

VCCI không đồng tình đề xuất tăng lương tối thiểu từ 6,5-8,1%

VCCI không đồng tình đề xuất tăng lương tối thiểu từ 6,5-8,1%

Lương tối thiểu vùng 2020 tăng 5% mới đảm bảo mức sống tối thiểu!

Lương tối thiểu vùng 2020 tăng 5% mới đảm bảo mức sống tối thiểu!

Chiều nay sẽ chốt mức tăng lương tối thiểu vùng 2020?

Chiều nay sẽ chốt mức tăng lương tối thiểu vùng 2020?

Lương tối thiểu vùng 2020 (Kỳ V): Có thể 'chốt' phương án điều chỉnh trong phiên thứ hai?

Lương tối thiểu vùng 2020 (Kỳ V): Có thể 'chốt' phương án điều chỉnh trong phiên thứ hai?

Hôm nay, có thể chốt tăng lương tối thiểu vùng 2020

Hôm nay, có thể chốt tăng lương tối thiểu vùng 2020

Cân bằng mức sống tối thiểu và sức sống doanh nghiệp

Cân bằng mức sống tối thiểu và sức sống doanh nghiệp

Đề xuất lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng cao nhất 8,18%

Đề xuất lương tối thiểu vùng năm 2020 tăng cao nhất 8,18%

5 bất cập trong tính toán mức sống tối thiểu

5 bất cập trong tính toán mức sống tối thiểu

Lương tối thiểu vùng năm 2020 chốt tăng ở mức bao nhiêu?

Lương tối thiểu vùng năm 2020 chốt tăng ở mức bao nhiêu?

Bàn lương tối thiểu thế nào khi nhiều công nhân cuối tháng chỉ ăn cơm chan canh suông?

Bàn lương tối thiểu thế nào khi nhiều công nhân cuối tháng chỉ ăn cơm chan canh suông?

Lương tối thiểu 2020: Các bên 'bật mí' về đề xuất trước phiên đàm phán chiều 11/7

Lương tối thiểu 2020: Các bên 'bật mí' về đề xuất trước phiên đàm phán chiều 11/7

Không thể áp dụng cách tính mức lương tối thiểu của 10 năm trước

Không thể áp dụng cách tính mức lương tối thiểu của 10 năm trước

Tổng Liên đoàn Lao động kỳ vọng năm 2020 lương tối thiểu vùng tăng ít nhất 6,52%

Tổng Liên đoàn Lao động kỳ vọng năm 2020 lương tối thiểu vùng tăng ít nhất 6,52%

Lương tăng - tăng chất lượng và hiệu quả công việc

Lương tăng - tăng chất lượng và hiệu quả công việc

Lương tối thiểu - Khó khăn trong việc xác định mức sống tối thiểu người lao động

Lương tối thiểu - Khó khăn trong việc xác định mức sống tối thiểu người lao động

Lương tối thiểu năm 2020 sẽ tăng bao nhiêu?

Lương tối thiểu năm 2020 sẽ tăng bao nhiêu?

Lương tối thiểu trong Liên minh châu Âu

Lương tối thiểu trong Liên minh châu Âu

'Chủ tịch công đoàn hưởng lương doanh nghiệp, đấu tranh dễ bị sa thải'

'Chủ tịch công đoàn hưởng lương doanh nghiệp, đấu tranh dễ bị sa thải'