Lương tối thiểu chưa đáp ứng nhu cầu tối thiểu

Theo bà Tống Thị Minh, Vụ trưởng Vụ Tiền lương, Bộ LĐ-TB-XH, đề án cải cách tiền lương trong giai đoạn 2008 - 2010 đã không đưa ra những điều kiện sát với những biến đổi đời sống thực tế.

Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong thời gian qua đã có lúc tăng lên 19,8%, GDP cũng chỉ đạt được 5,6% trong khi đề án lại dự báo đạt mức 7,8%. Bà Minh cho biết, Ban chỉ đạo quốc gia về cải cách tiền lương đang tiến hành nghiên cứu cái cách tổng thể chính sách tiền lương. Trong đề án cải cách mới, giai đoạn 2011-2012, mức lương tối thiểu sẽ được tính đúng tính đủ, đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động cũng như phù hợp với điều kiện phát triển sản xuất của các doanh nghiệp. Ngoài ra, đề án mới cũng tìm ra biện pháp thay đổi quan hệ tiền lương, đổi mới phương pháp số liệu tính toán để lương tối thiểu sát với mức lương thực tế mà thị trường chi trả cho người lao động. Tuyết Trịnh