Lượng thí sinh đăng ký dự thi tại nhiều trường giảm mạnh

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - 10h30 sáng 3-7, các thí sinh (TS) đăng ký dự thi đợt 1 đã hoàn tất việc đến các hội đồng tuyển sinh (HĐTS) đóng lệ phí, nghe phổ biến về quy chế thi... Theo số liệu thống kê tại nhiều trường, lượng TS đến đăng ký đều giảm so với năm ngoái. Cá biệt, tại một số HĐTS lượng TS đến dự thi chưa được một nửa so với đăng ký

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/172719