Lương ra lương!

Tổng Giám đốc Công ty Sakae-Seiko Co. Ltd của Nhật, ông Morita Kotaro, vừa tiếp nhận 60 kỹ sư người VN sang làm việc tại Nhật, với mức lương khoảng 60 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, nếu có nhu cầu đoàn tụ, các kỹ sư này được phép bảo lãnh gia đình sang Nhật chung sống với mình.

Mức lương ấy đối với công nhân ở các nước phát triển là hết sức bình thường vì lương khởi điểm mà Công ty Sakae-Seiko trả cho kỹ sư VN chỉ khoảng gấp đôi mức lương tối thiểu ở Nhật. Trong khi đó, ở nước ta, qua rất nhiều lần “cải cách”, lương tối thiểu hiện nay chỉ có 730.000 đồng/tháng. Lương trung bình (kỹ sư mới tốt nghiệp) khoảng hơn 2 triệu đồng/tháng. Nếu cộng cả các khoản thu nhập thêm (ngoài lương) cũng không tới 4 triệu đồng. Mức lương ấy tiện tặn lắm, may ra chỉ đủ nuôi sống được bản thân, nếu có vợ con, cha mẹ phải nuôi sẽ gặp vô cùng khó khăn. Một khi sức lao động – nhất là sức lao động có hàm lượng chất xám cao - được đãi ngộ tương xứng thì người lao động sẽ yên tâm làm việc hết mình với năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc cao.