Lương khởi điểm của ứng viên IT gần 16 triệu đồng

Có tới 73% vị trí đăng tuyển ngành công nghệ thông tin (IT) có mức lương khởi điểm trung bình từ 15.772.500 đồng để thu hút ứng viên. Với mức lương này, IT đang là ngành có mức lương cạnh tranh nhất trên thị trường lao động hiện nay.

VietnamWorks vừa công bố Báo cáo về lương và hành vi của người tìm việc tại Việt Nam. Báo cáo là tổng hợp số liệu về mức lương của hơn 45.000 vị trí đăng tuyển trang web VietnamWorks.com trong 6 tháng đầu năm 2016.

Lương khởi điểm của ứng viên IT gần 16 triệu đồng - Ảnh 1

Nhân lực công nghệ thông tin đang có mức lương cạnh tranh nhất trên thị trường lao động

Theo đó, xét theo ngành nghề, báo cáo cho thấy có sự chênh lệch khá lớn về mức lương giữa các ngành, nổi bật nhất lĩnh vực công nghệ thong tin. Trong khi mức lương phổ biến của các ngành nghề được đánh giá là ngành nóng (bao gồm kế toán, hành chính, sản xuất, marketing, sales) là vào khoảng 5.647.500 đồng đến 11.250.000 đồng thì ngành công nghệ thông tin có mức lương phổ biến từ 15.772.500 đồng đến 22.500.000 đồng và từ 22.500.000 đồng đến 45.000.000 đồng.

Cụ thể, có tới 73% vị trí đăng tuyển IT có mức lương khởi điểm trung bình từ 15.772.500 đồng để thu hút ứng viên.

Theo các chuyên gia lao động việc làm tại VietnamWorks, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và internet trong những năm gần đây khiến nhu cầu tìm kiếm các kỹ sư công nghệ tăng đột biến trong khi nguồn nhân lực tại Việt Nam chưa đáp ứng đủ. Chính sự chênh lệnh giữa cung và cầu và làm thế nào để thu hút được đội ngũ kỹ sư công nghệ chất lượng là yếu tố chính làm tăng mức lương phải trả cho các ứng viên.

B.D