Lượng doanh nghiệp thành lập mới đã vượt cả năm 2016

Năm 2016 đánh dấu một kỷ lục khi lần đầu tiên lượng doanh nghiệp mới của cả nước vượt con số 10 vạn. Nhưng kỷ lục đó đã bị xô đổ khi trong 11 tháng của năm 2017, lượng doanh nghiệp mới đã là 116.045 doanh nghiệp, theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê.

Ảnh minh họa

Cụ thể, tính chung 11 tháng năm nay, cả nước có 116.045 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 1.131,8 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% về số doanh nghiệp và tăng 41,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,8 tỷ đồng, tăng 24,3%. Nếu tính cả 1.582,6 nghìn tỷ đồng của hơn 32,2 nghìn lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng năm 2017 là 2.714,4 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, còn có 24.349 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 11 tháng lên 140,4 nghìn doanh nghiệp.

Theo ngành nghề kinh doanh chính, trong 11 tháng năm 2017 có 41,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bán buôn, bán lẻ (chiếm 35,9% tổng số doanh nghiệp thành lập mới), tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước; 14,8 nghìn doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo (chiếm 12,8%), tăng 8,3%; 14,7 nghìn doanh nghiệp xây dựng (chiếm 12,7%), tăng 9,1%; 8,7 nghìn doanh nghiệp khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác (chiếm 7,5%), tăng 10,9%... Vùng Đông Nam bộ và Vùng đồng bằng sông Hồng dẫn đầu cả nước về lượng doanh nghiệp mới thành lập.

Theo các chuyên gia các số liệu trên chứng tỏ hiệu ứng lan tỏa tích cực từ các chính sách và nỗ lực của Chính phủ, các bộ ngành và các địa phương trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các rào cản, khó khăn cho doanh nghiệp. Đặc biệt Chính phủ đã xác định năm 2017 và tiếp tục cả trong năm 2018 là năm tháo gỡ chi phí cho doanh nghiệp cũng như tiết giảm tối đa các thủ tục hành chính nhằm gia tăng cơ hội gia nhập thị trường cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Bên cạnh đó, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ luôn chủ động tìm cách tháo gỡ khó khăn, giúp khối doanh nghiệp tư nhân phát triển đúng với vai trò là động lực quan trọng của nền kinh tế.

Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 11/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, vấn đề tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển tiếp tục là ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo điều hành của Chính phủ trong năm 2018. Theo đó Chính phủ đã xác định thực hiện nhất quán trọng tâm chỉ đạo điều hành năm 2018 là tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng.

Quang Lộc