Lương công chức cấp xã được xếp thế nào khi thực hiện bảng lương mới?

Bộ Nội vụ vừa có giải đáp băn khoăn của người dân về việc xếp lương chức danh Phó Chủ tịch xã trong bảng lương mới khi thực hiện cải cách tiền lương.

Trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ vừa đăng tải câu trả lời đối với băn khoăn của người dân về việc xếp lương chức danh Phó Chủ tịch xã trong bảng lương mới khi thực hiện cải cách tiền lương.

Cụ thể, ông Bùi Văn Sơn (Lai Châu) cho hay: "Theo dự thảo tiền lương mới, tôi biết được Phó Chủ tịch xã được xếp lương là 9 triệu và căn cứ thêm vào thời gian giữ chức vụ để hưởng thêm %, không được căn cứ vào hệ số lương cũ, như chức danh Bộ trưởng trở lên".

"Như vậy sẽ thiệt thòi cho một số công chức đã công tác lâu năm sau đó mới chuyển sang chức danh lãnh đạo, khi chuyển sang chức danh Phó Chủ tịch xã. Kính mong Bộ Nội vụ xem xét tham mưu lại, theo hướng các chức danh lãnh đạo khi chuyển xếp lương mới đều căn cứ vào bậc lương hiện hưởng và thời gian giữ chức vụ để xếp lương” - ông Bùi Văn Sơn kiến nghị.

Theo Bộ Nội vụ: Căn cứ Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023 – 2024 và Nghị quyết số 104/2023/QH15 ngày 10/11/2023 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 thì từ ngày 1/7/2024 thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII.

Tại Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, trong đó tại tiết b điểm 3.1 khoản 3 Mục II Nghị quyết này quy định: Xây dựng 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và ngạch viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau; điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề.

Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện theo quy định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn về vị trí việc làm.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/luong-cong-chuc-cap-xa-duoc-xep-the-nao-khi-thuc-hien-bang-luong-moi-post576811.antd